Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Bình năm 2023   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023; Ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban chấp...
Xem tiếp
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Phụ nữ Quảng Bình năm...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 03/3/2023 về Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Phụ nữ Quảng Bình năm 2023; ngày 19-10, tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí...
Xem tiếp
Thông tin hồ sơ, kỉ vật cán bộ “đi B” tỉnh Quảng Bình   Tin mới
Từ cuối năm 1959, hàng trăm đoàn cán bộ từ miền bắc với tinh thần tự nguyện, đã bí mật vượt dãy Trường Sơn để vào miền nam công tác, trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu giải phóng miền nam, thống...
Xem tiếp
Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Lưu trữ và các...   Tin mới
Ngày 17, 18/8/2023, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn thư, lưu trữ...
Xem tiếp
Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023; Công văn số 136/UBND-NCVX ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về...
Xem tiếp
1 2 3 »