Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 100

  • Hôm nay 15338

  • Tổng 3.787.548

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2024; Công văn số 260/UBND-NCVX ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công...
Xem tiếp
Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ...   Tin mới
Ngày 28/6/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan năm 2024 với tổng số hơn 132 học viên tham gia.
Xem tiếp
Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên...   Tin mới
Tham dự lớp tập huấn có 85 học viên là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đại diện UBND và công chức phụ trách công tác thanh niên tại...
Xem tiếp
Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ...   Tin mới
Ngày 27/6/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan năm 2024 với tổng số hơn 128 học viên tham gia.
Xem tiếp
Kết quả kiểm tra Kho Lưu trữ lịch sử 6 tháng đầu năm 2024   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 952/KH-SNV ngày 20/5/2024 của Sở Nội vụ về kiểm tra Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; ngày 06/6/2024, Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra tại Kho Lưu trữ lịch...
Xem tiếp
1 2 3 4 »

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần