Công văn lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân...   Tin mới
Ngày 08/5/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 874/SNV-CBCCVC lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người HĐKCT cấp xã và viên chức...
Xem tiếp
Công văn xin ý kiến lần 2 đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh,...   Tin mới
Công văn số 1829/SNV-CBCCVC ngày 29/09/2023 của Sở Nội vụ xin ý kiến lần 2 đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người HĐKCT...
Xem tiếp
Hoàn thiện lộ trình, phương án cải cách tiền lương trước 16/9/2023   Tin mới
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 theo Nghị quyết 144/NQ-CP của Chính phủ.
Xem tiếp
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết...   Tin mới
Công văn 1575/SNV-CBCCVC ngày 23/8/2023 của Sở Nội vụ V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người HĐKCT ở cấp...
Xem tiếp
Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên...   Tin mới
Thông báo số 1408 /TB-HĐTD của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ Quảng Bình về Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2023
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần