Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thông báo số 1408 /TB-HĐTD của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ Quảng Bình về Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2023

 

Thông báo số 1408 /TB-HĐTD

 

Các tin khác