Đề nghị báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật CCVC vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/12/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 2313/SNV-CBCCVC về việc báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật CCVC vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2020.

 

Nội dung Công văn

 

Các tin khác