Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 93

  • Hôm nay 17839

  • Tổng 3.790.071

Quyết định ban hành các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính...   Tin mới
Ngày 03/7/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SNV ban hành các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ Quảng Bình
Xem tiếp
Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng...   Tin mới
Ngày 17/4/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 740/KH-SNV về Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ năm 2024
Xem tiếp
Quyết định công bố Mục tiêu chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm...   Tin mới
Ngày 17/4/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-SNV công bố Mục tiêu chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại Sở Nội vụ
Xem tiếp
Quyết định ban hành các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính,...   Tin mới

Quyết định số 147/QĐ-SNV ngày 26/7/2023 của Sở Nội vụ ban hành các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính, quy trình ISO nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ Quảng Bình

Xem tiếp
Quyết định ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng theo...   Tin mới
Quyết định 77/QĐ-SNV ngày 15/5/2023 của Sở Nội vụ ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Sở Nội vụ
Xem tiếp
1 2 »

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần