Quyết định ban hành các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính,...   Tin mới

Quyết định số 147/QĐ-SNV ngày 26/7/2023 của Sở Nội vụ ban hành các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính, quy trình ISO nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ Quảng Bình

Xem tiếp
Quyết định ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng theo...   Tin mới
Quyết định 77/QĐ-SNV ngày 15/5/2023 của Sở Nội vụ ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Sở Nội vụ
Xem tiếp
Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống...   Tin mới
Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 02/03/2023 của UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính...
Xem tiếp
Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng...   Tin mới
Kế hoạch số 543/KH-SNV ngày 29/3/2023 về Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ năm 2023
Xem tiếp
Quyết định số công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn...   Tin mới
Quyết định số 37/QĐ-TTLTLS ngày 24/11/2011 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Xem tiếp
1 2 »