Quyết định ban hành các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 03/7/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SNV ban hành các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ Quảng Bình

 

Quyết định số 101/QĐ-SNV

 

QT.QLVTLT.06- Quy trình đổi tên hội

 

QT.QLVTLT.07- Quy trình báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp tỉnh

 

QT.TT.01- GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

 

QT.TT.02- KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

 

QT.TT.03- KHIẾU NẠI LẦN 2

 

QT.TT.04- XỬ LÝ ĐƠN CẤP TỈNH

 

QT.TT.05- TIẾP CÔNG DÂN