Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo,...   Tin mới
Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống...
Xem tiếp
Kế hoạch thanh tra năm 2014   Tin mới
Ngày 10 tháng 12 năm2013, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số: 351/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2014.
Xem tiếp
1

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần