Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

    Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, Sở Nội vụ thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết.

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Quyết định

Các tin khác