Kế hoạch thanh tra năm 2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+
  Ngày 10 tháng 12 năm2013, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số: 351/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2014.

 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2014

Các tin khác