Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 về Tặng Bằng khen của Chủ...   Tin mới
Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 về Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh với hành...
Xem tiếp
Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về Tặng danh hiệu Chiến...   Tin mới
Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 12 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ...
Xem tiếp
Quyết định 3236/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về Tặng Cờ thi đua của Uỷ...   Tin mới
Quyết định 3236/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về Tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong...
Xem tiếp
Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về Tặng Bằng khen của Chủ...   Tin mới
Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh thành công...
Xem tiếp
Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 về việc thưởng cho các...   Tin mới
Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 về việc thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch toàn quốc các môn Bơi, Cờ vua người khuyết tật năm 2023
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »