Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 30 cá nhân thuộc Sở Y tế; UBND các huyện: Tuyên Hoá, Bố Trạch, Lệ Thuỷ và thành phố Đồng Hới, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 30 cá nhân thuộc Sở Y tế; UBND các huyện: Tuyên Hoá, Bố Trạch, Lệ Thuỷ và thành phố Đồng Hới, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023

 

Quyết định số 1940/QĐ-UBND

 

Các tin khác