Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 15 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, giai đoạn 2014 - 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 04/07/2024 về Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 15 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, giai đoạn 2014 - 2024

 

Quyết định số 1894/QĐ-UBND

 

Các tin khác