Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 49

  • Hôm nay 10124

  • Tổng 2.930.354

Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm...   Tin mới
Ngày 19/5/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch 852/KH-SNV về Chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...
Xem tiếp
Thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Nội vụ   Tin mới
Ngày 22/3/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 507/KH-SNV thực hiện chuyển đổi số năm 2022 tại Sở Nội vụ.
Xem tiếp
1

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần