Người Công giáo tiêu biểu trên quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”   Tin mới
Những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Bình đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động,...
Xem tiếp
Quyết định sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong...   Tin mới
Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND...
Xem tiếp
Quyết định Phê duyệt sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực...   Tin mới
Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 Phê duyệt sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày...   Tin mới
Ngày 23/7/2022, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND huyện Minh Hóa tổ chức Lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ và tặng quà cho các gia đình chính sách.
Xem tiếp
Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày...   Tin mới
Ngày 23/7/2022, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND huyện Minh Hóa tổ chức Lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ và tặng quà cho các gia đình chính sách.
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 »