Quyết định sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong  lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Quyết định số 2744/QĐ-UBND

 

Các tin khác