Quyết định Phê duyệt sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 Phê duyệt sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong  lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình  

 

Quyết định số 2439/QĐ-UBND

 

Các tin khác