Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 48

  • Hôm nay 10117

  • Tổng 2.930.347

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong...   Tin mới
Ngày 17/05/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND...
Xem tiếp
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình   Tin mới
Kế hoạch số 39/KH-SNV ngày 09/01/2024 về Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Báo cáo Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023   Tin mới
Báo cáo số 2462/BC-SNV ngày 18/12/2023 của Sở Nội vụ về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Xem tiếp
Báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu cam kết về thực hiện dịch vụ công...   Tin mới
Báo cáo số 2464/SNV-VP ngày 18/12/2023 báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu cam kết về thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023
Xem tiếp
Báo cáo kết quả xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành...   Tin mới
Báo cáo số 2047/SNV-VP ngày 27/10/2023 của Sở Nội vụ kết quả xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đến tháng 10/2023
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 »

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần