Công văn đề nghị phối hợp xây dựng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 03/7/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1240/SNV-VP đề nghị phối hợp xây dựng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã  

 

Công văn số 1240/SNV-VP