KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC NỘI VỤ TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/6/2024, Thanh tra Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận số 12/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Nội vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Kết luận số 12/KL-TTr

 

Các tin khác