Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kế hoạch số 543/KH-SNV ngày 29/3/2023 về Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ năm 2023

 

Kế hoạch

 

Các tin khác