Kế hoạch Xây dựng, chuyển đổi, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nội vụ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kế hoạch số 1104/KH-SNV ngày 26/7/2021 về Xây dựng, chuyển đổi, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nội vụ

 

Kế hoạch

 

Các tin khác