Quyết định ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Sở Nội vụ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quyết định số 139/QĐ-SNV ngày 10/6/2022 của Sở Nội vụ ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng theo  TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Sở Nội vụ

 

Quyết định

 

Các tin khác