Quyết định số 50/2022/QD-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quyết định số 50/2022/QD-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Tệp đính kèm

 

Các tin khác