Thông báo tuyển dụng công chức Kiểm toán Nhà nước

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 02/6/2023, Kiểm toán Nhà nước đã có thông báo số 556/TB-KTNN thông báo tuyển dụng công chức Kiểm toán Nhà nước.

 

Thông báo

 

Các tin khác