Công văn lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người HĐKCT cấp xã và viên chức dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 08/5/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 874/SNV-CBCCVC lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người HĐKCT cấp xã và viên chức dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã

 

Công văn số 874/SNV-CBCCVC

 

CHÍNH THỨC-TỜ TRÌNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CẤP XÃ

CHÍNH THỨC- NQ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DÔI DƯ

BC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

 

Các tin khác