Công văn xin ý kiến lần 2 đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người HĐKCT ở cấp xã, ở thôn, bản tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Công văn số 1829/SNV-CBCCVC ngày 29/09/2023 của Sở Nội vụ xin ý kiến lần 2 đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người HĐKCT ở cấp xã, ở thôn, bản tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố

 

Công văn số 1829/SNV-CBCCVC

DU THAO NQ.rar

 

 

 

Các tin khác