Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 tại UBND huyện Quảng Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Sở Nội vụ, ngày 12/6/2024 đại diện phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ và công tác Thanh niên đã dự và truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu lưu năm 2024 tại UBND huyện Quảng Ninh theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 10/6/2024 của UBND huyện Quảng Ninh về tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

Tham dự lớp tập huấn có gần 80 học viên là lãnh đạo và công chức liên quan lĩnh vực của phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng chuyên môn; đại diện lãnh đạo UBND, công chức các xã, thị trấn phụ trách công tác văn thư, lưu trữ.

Nội dung tập huấn bao gồm:

Chuyên đề 1: Phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ (Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu; Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ).

Chuyên đề 2: Xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành của tỉnh, trọng tâm gồm: Quy định về tiếp nhập, chuyển giao văn bản đến, phát hành văn bản đi trên môi trường điện tử.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn Lập danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

 

Hình ảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ để nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Đồng thời, đây cũng là dịp để các học viên được trao đổi, giải đáp thắc mắc về những vấn đề hiện nay của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ./.

Phòng Quản lý VTLT và CTTN

Các tin khác