Giao, nhận tài liệu thuộc Phông Lưu trữ UBHC tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1953-1976) đang quản lý, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, Ngày 17/5/2024 Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận tài liệu thuộc Phông Lưu trữ UBHC tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1953-1976) đang quản lý, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế về Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình quản lý, sử dụng.


 

E:\Dân TTLTLS 2024\Thu thập Tài liệu năm 2024\Hình ảnh ban giao nhan tai lieuj UBHC 1953 1976 tai Huế 2024\IMG_2514.JPG

Ảnh buổi lễ bàn giao nhận tài liệu tại Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Thành phần tham dự đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ 02 tỉnh có đồng chí Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; Lãnh đạo viên chức Trung tâm Lưu trữ Thừa thiên Huế, Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình.

Nội dung tài liệu bàn giao thuộc Phông Lưu trữ UBHC tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1953-1976) trên nhiều lĩnh vực tổ chức nhà nước, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp… đang quản lý, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế về Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình quản lý sử dụng.

 

E:\Dân TTLTLS 2024\Thu thập Tài liệu năm 2024\Hình ảnh ban giao nhan tai lieuj UBHC 1953 1976 tai Huế 2024\IMG_2522.JPG

Ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm đại diện Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Hồ Ngọc Thắng đại diện Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình kí Biên bản giao nhận. 

 

Với số lượng Hồ sơ bàn giao nhận là 21 hồ sơ, 153 văn bản, với thành phần tài liệu là các văn bản gốc, bản chính của tài liệu hành chính, tài liệu kỷ thuật, bản đồ, văn bản khác có giái trị.

E:\Dân TTLTLS 2024\Thu thập Tài liệu năm 2024\Hình ảnh ban giao nhan tai lieuj UBHC 1953 1976 tai Huế 2024\IMG_2527.JPG

Chụp ảnh lưu niệm Lễ bàn giao cùng Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trung tâm  và các viên chức Trung tâm hai tỉnh

 

Đây là đợt giao nhận tài liệu UBHC tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1953-1976) lần thứ 2. 

E:\Dân TTLTLS 2024\Thu thập Tài liệu năm 2024\Hình ảnh ban giao nhan tai lieuj UBHC 1953 1976 tai Huế 2024\IMG_2545.JPG

Chụp ảnh lưu niệm Lễ bàn giao cùng Lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Bình, Trung tâm  và các viên chức Trung tâm hai tỉnh

 

Tài liệu sau khi tiếp nhận Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục xử lý nghiệp vụ, bổ sung vào Phông lưu trữ Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1953-1976 hiện đang bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh, đồng thời nghiên cứu và thông tin, giới thiệu đến độc giả, cơ quan tổ chức, đơn vị và tiếp tục phát huy giá trị của tài liệu trong thời gian tới./. 

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Các tin khác