Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/4/2023, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 735/TB-SNV về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

03 chỉ tiêu (hưởng lương từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí của Trung tâm Lưu trữ lịch sử).

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng

Vị trí việc làm cần tuyển dụng: 03 vị trí, cụ thể:

- 01 vị trí thực hiện nghiệp vụ tu bổ, bồi nên tài liệu lưu trữ;

- 01 vị trí thực hiện nghiệp số hóa tài liệu lưu trữ, lưu trữ tài liệu điện tử;

- 01 vị trí thực hiện nghiệp vụ bảo quản, tổ chức tra cứu, trưng bày, triễn lãm, giới thiệu tài liệu lưu trữ.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

- Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và sử dụng một số phần mềm nâng cao, quản trị cơ sở dữ liệu.

- Trao đổi, trình bày được thông tin cơ bản bằng tiếng Anh.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Có bảng tiêu chuẩn, điều kiện yêu cầu trình độ đào tạo từng vị trí việc làm đính kèm Thông báo.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển thu hút nhân tài

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện tại mục 3 của thông báo này, thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, cụ thể:

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên năm 2020 tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt tiêu chuẩn quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất hoặc gạch đầu dòng thứ hai hoặc gạch đầu dòng thứ ba mục a nêu trên;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

- Có độ tuổi không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (theo quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên năm 2020).

c) Người có trình độ tiến sĩ dưới 35 tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất và gạch đầu dòng thứ hai mục b nêu trên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Nội dung, hình thức tuyển dụng

* Xét tuyển viên chức thu hút nhân tài của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP:

Thực hiện việc xét tuyển đối với những thí sinh đăng ký tuyển dụng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Trường hợp thuộc đối tượng thu hút nhân tài nhưng xét tuyển mà không trúng tuyển thì không được tham gia xét tuyển theo Thông báo này. Trường hợp thuộc đối tượng thu hút nhân tài nhưng không tham gia xét tuyển thì vẫn được tham gia xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

* Xét tuyển viên chức của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP:

Trường hợp có người dự tuyển thuộc đối tượng thu hút nhân tài theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thì tổ chức xét tuyển trước. Nếu người dự tuyển theo hình thức thu hút nhân tài trúng tuyển, đồng thời hết chỉ tiêu tuyển dụng tại vị trí đó thì không thực hiện xét tuyển đối với vị trí đã có người trúng tuyển.

Trường hợp có nhiều người đăng ký dự tuyển vào vị trí đã có người trúng tuyển bằng hình thức thu hút nhân tài thì người đăng ký tuyển dụng được đổi nguyện vọng theo nhu cầu vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ; những trường hợp trình độ chuyên môn nghiệp vụ không phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển thì thông báo trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và nội quy, quy chế xét tuyển viên chức theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV. Cụ thể:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

- Hình thức: Phỏng vấn.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành ở vòng 2.

7.  Cách xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức (kể cả thu hút nhân tài) phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Nội vụ quyết định người trúng tuyển;

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Đăng ký xét tuyển viên chức

a)  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Đối với người đăng ký dự tuyển diện thu hút nhân tài theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Đối với người đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (mẫu phiếu đính kèm Thông báo này và đăng tải trên website: https://snv.quangbinh.gov.vn)

- 03 (ba) phong bì (kèm theo tem dán sẵn) và ghi đầy đủ thông tin (ở phần người nhận): Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại để gửi các thông báo có liên quan; 03(ba) ảnh 3x4 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau của mỗi tấm ảnh.

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đối tượng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi rõ hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức thu hút nhân tài năm 2023, họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, mã vị trí việc làm, tên vị trí việc làm dự tuyển vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ và thống kê danh mục tài liệu, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen... được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển bằng tiếng nước ngoài yêu cầu phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nộp kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở nước ngoài hoặc trong nước không ghi rõ kết quả học tập và rèn luyện loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập và rèn luyện của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc).

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký tại một vị trí việc làm. Sau ngày chốt Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào 2 (hai) vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

b) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 04/5/2023 đến hết ngày 02/6/2023 (đối với Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường Bưu chính sẽ được căn cứ theo dấu của Bưu điện). Các trường hợp nộp sau thời gian trên đều không hợp lệ.

c) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (trong giờ hành chính):

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 nộp trực tại Văn phòng Sở Nội vụ, tầng 1 trụ sở làm việc Sở Nội vụ, số 72 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; hoặc gửi qua đường Bưu chính theo địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, số 72 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian:

+ Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 10h30’.

+ Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’.

d) Lệ phí đăng ký dự tuyển

- Trường hợp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển viên chức được xác định là đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển thì người đăng ký dự tuyển phải nộp phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến như sau:

+ Đối với kỳ xét tuyển có dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

+ Đối với kỳ xét tuyển từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần.

+ Đối với kỳ xét tuyển từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.

- Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo cụ thể thời hạn, địa điểm nộp phí xét tuyển để người đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thực hiện.

9. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập

a) Thời gian xét tuyển:

Thi gian xét tuyn thu hút nhân tài theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và xét tuyển theo Ngh định s 115/2020/NĐ-CP khi còn ch tiêu ca v trí vic làm cn tuyn: D kiến tháng 06/2023 (thi gian c th, Hi đồng tuyn dng thông báo công khai theo quy định).

b) Địa điểm xét tuyển: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, số 72 đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

c) Tài liệu ôn tập: Sở Nội vụ sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tài liệu ôn tập để thí sinh nghiên cứu, tự ôn tập, theo địa chỉ:

https://snv.quangbinh.gov.vn

10. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

- Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng xét tuyển báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, công nhận kết quả xét tuyển.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển, Hội đồng xét tuyển thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

11. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Sở Nội vụ sẽ tổ chức kiểm tra, thẩm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ đối với người trúng tuyển, trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Nội vụ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ nêu trên, người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức năm 2023 trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (https://snv.quangbinh.gov.vn).

Thông báo tuyển dụng

MAU PHIEU DK DU TUYEN THEO ND 115.docx

MAU PHIEU DK DU TUYEN THEO ND 140.doc

 

Các tin khác