Lấy ý kiến đối với Dự thảo (lần 2) Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/3/2024, Sở Nội vụ đã có Công văn số 435/SNV-QLVTLT-CTTN lấy ý kiến đối với Dự thảo (lần 2) Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

 

Công văn số 435/SNV-QLVTLT-CTTN

 

Dự thảo Quyết định 

Các tin khác