Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn thư, lưu trữ năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17, 18/8/2023, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn thư, lưu trữ năm 2023.

Nhằm kịp thời cập nhật những kiến thức mới, giúp đội ngũ lãnh đạo, công chức ngành Thuế nắm vững các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác văn thư, lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 17, 18/8/2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn thư, lưu trữ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo phụ trách, công chức các phòng chuyên môn và công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các Chi cục Thuế trực thuộc; Báo cáo viên trực tiếp phổ biến các nội dung tập huấn thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh và Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ và CTTN - Sở Nội vụ.

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn, Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác văn thư, lưu trữ đối với ngành Thuế và yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập, tiếp thu các nội dung được phổ biến tại Hội nghị để triển khai, áp dụng tại Cục và các đơn vị trực thuộc.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến, quán triệt một số vấn đề cơ bản về:

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, hệ thống hoá những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; những nguy cơ có thể dẫn đến lộ, mất bí mật nhà nước và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước. Đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Một số nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư… Bên cạnh đó, các học viên được tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu, soạn thảo, ký ban hành văn bản hành chính,… các nội dung tổng quan về vai trò, vị trí của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, công chức ngành Thuế về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ đối với hoạt động của cơ quan; góp phần đưa các công tác này đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả./.

Phòng Quản lý VTLT và CTTN

Các tin khác