Kết quả kiểm tra Kho Lưu trữ lịch sử 6 tháng đầu năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện Kế hoạch số 952/KH-SNV ngày 20/5/2024 của Sở Nội vụ về kiểm tra Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; ngày 06/6/2024, Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh. Đoàn kiểm tra do Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Đại diện Phòng Quản Lý Văn thư, lưu trữ và Công tác thanh niên của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác tình hình bảo quản tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.

Nội dung kiểm tra gồm: số lượng Phông lưu trữ, hồ sơ, tài liệu được bảo quản tại các Kho Lưu trữ; Kiểm tra công tác bảo quản hồ sơ tài liệu theo quy định; Trang thiết bị kỹ thuật bảo quản; xử lý kỹ thuật bảo quản đối với tài liệu (phòng chống ẩm, ẩm mốc, côn trùng, chống cháy nổ,...) và đối với tài liệu đã số hóa; tài liệu đã được tu bổ; Tổ chức, sắp xếp tài liệu trong các Kho lưu trữ; Chế độ kiểm tra Kho Lưu trữ định kỳ, đột xuất.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã chủ động trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác, đảm bảo an toàn Kho Lưu trữ lịch sử được giao và phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định. Công tác bảo quản, quản lý tài liệu, bảo vệ Kho Lưu trữ đảm bảo an toàn, bảo mật đối với tài liệu lưu trữ. Thực hiện tốt công tác phục vụ khai thác, chứng thực tài liệu lưu trữ.

Tuy nhiên bên cạnh đó, tình hình bảo quản tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số hạn chế như: Một số Phông Lưu trữ khi thu thập vào Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh chưa được thay nhãn hộp như các Phông Lưu trữ thuộc UBND thành phố Đồng Hới và UBND huyện Bố Trạch; Hồ sơ của Phông lưu trữ UBND thành phố Đồng Hới (như hồ sơ số 39: Hồ sơ kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Đồng Hới khóa XXI) chưa rút tài liệu trùng thừa, chưa biên mục lục hồ sơ; Tài liệu loại của các Phông Lưu trữ: UBND tỉnh Quảng Bình; BQL dự án Phong Nha - Kẻ Bàng sau khi thực hiện chỉnh lý vẫn còn bảo quản trên các kệ giá tài liệu tại các Phòng kho lưu trữ; Trang thiết bị bảo quản tài liệu nghe nhìn (băng, đĩa, phim, ảnh...) đã bị hỏng và chưa được trang bị mới; Tài liệu khoa học kỹ thuật (bản đồ) đang được bảo quản trên các kệ giá bảo quản tài liệu thông thường.

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp một số thắc mắc của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử trong công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị Trung tâm Lưu trữ lịch sử khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ./.

   

Phòng Quản lý VTLT và CTTN

 

Các tin khác