Khối Thi đua Mặt trận và các Tổ chức Chính trị xã hội Tổ chức hội...   Tin mới
Ngày 25/01/2024, Khối Thi đua Mặt trận và các Tổ chức Chính trị xã hội (TCCTXH) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Xem tiếp
Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024   Tin mới
Vừa qua tại Viện kiểm sát tỉnh, Khối thi đua các ngành Nội chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Xem tiếp
KHỐI THI ĐUA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ PHÍA BẮC TRIỂN KHAI NHIỆM...   Tin mới
Chiều ngày 23/01/2024, Khối Thi đua các Quỹ Tín dụng Nhân dân (Quỹ TDND) cơ sở phía Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Xem tiếp
Chuyển đổi mô hình tổ chức từ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi sang...   Tin mới
Ngày 10/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 45/UBND-NCVX về chuyển đổi mô hình tổ chức từ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi sang mô hình Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện.
Xem tiếp
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu công chức và cơ cấu...   Tin mới
Ngày 05/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có Công văn số 64/BNV-CCVC hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về xác định cơ cấu công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »