Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 tại UBND huyện Minh Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tham dự lớp tập huấn có 85 học viên là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đại diện UBND và công chức phụ trách công tác thanh niên tại các xã, thị trấn; Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn.

 

Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Sở Nội vụ, ngày 25/6/2024 đại diện phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ và công tác Thanh niên đã dự và truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 tại UBND huyện Minh Hóa theo Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 02/5/2024 của UBND huyện Minh Hóa về Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên năm 2024.

 

Tham dự lớp tập huấn có 85 học viên là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đại diện UBND và công chức phụ trách công tác thanh niên tại các xã, thị trấn; Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn.

 

Nội dung tập huấn bao gồm:

 

Phổ biến các văn bản liên quan trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác thanh niên như: Luật Thanh niên năm 2020; quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phát triển thanh niên của huyện Minh Hóa giai đoạn 2021 - 2030.

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Tập huấn Minh Hóa.jpg

Hình ảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới về nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Minh Hóa. Đồng thời, đây cũng là dịp để các học viên được trao đổi, giải đáp thắc mắc về những vấn đề hiện nay của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên./.        

 

 Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ và Công tác thanh niên

 

Các tin khác