Hướng dẫn thực hiện việc truyền thông chính sách đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Công văn số 1168/STP-PBGDPL ngày 06/5/2024 của Sở Tư pháp Hướng dẫn thực hiện việc truyền thông chính sách đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Công văn số 1168/STP-PBGDPL

 

 

Các tin khác