Tổng kết Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023: Tỉnh Quảng Bình được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham d chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tỉnh Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Năm 2023, với phương châm "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", phong trào thi đua của cụm thi đua được triển khai thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của trung ương và các kế hoạch, hướng dẫn của cụm, nhất là bám sát để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của vùng Bắc Trung Bộ.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Các tỉnh đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng đối với tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương, biểu dương kịp thời, có sức lan tỏa lớn trong tỉnh, khu vực và toàn quốc, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đề nghị các tỉnh trong cụm cần tiếp tục tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động. Tăng cường vai trò của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong Cụm Thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị đã tiến hành bình xét, suy tôn đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Kết quả tỉnh Hà Tĩnh được Cụm Thi đua đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua; tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị được Cụm Thi đua đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đồng thời giới thiệu tỉnh Thừa Thiên Huế làm Cụm trưởng, tỉnh Hà Tĩnh làm Phó Cụm trưởng năm 2024 để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định; đồng thời tổ chức ký kết nội dung giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024.                                                                                                                                                                                                                                

   Phạm Trung Kiên, Phòng TĐKT

                                                                                                                     

Các tin khác