Cụm Thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, Cụm Thi đua các huyện, thị xã, thành phố (các huyện, TX, TP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ của Cụm năm 2024. Dự, chỉ đạo hội nghị có đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, TX, TP.

Ngay từ đầu năm 2023, Cụm Thi đua các huyện, TX, TP đã đăng ký, giao ước thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với phương châm "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", các địa phương đã hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”, gắn với các phong trào của các địa phương như: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất; đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nhiều mô hình mới như: mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP, mô hình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, mô hình nhân giống, chuyển đổi bộ giống lúa, giống ngô... đã phát huy hiệu quả tích cực. Hoạt động về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề nông thôn trên địa bàn được duy trì và hoạt động có hiệu quả như nghề Mây tre đan xuất khẩu, đan lát, nón lá, chổi đót…

Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá - xã hội phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nét nổi bật là phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở được triển khai mạnh mẽ, mang tính đột phá, thúc đẩy phong trào cơ sở phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu;  các phong trào thi đua của ngành dục và Đào tạo như: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt nhiều kết quả đáng mừng; công tác Quốc phòng - An ninh được tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt nên tình hình ổn định, đã tổ chức tốt công tác tuyển quân năm 2023 và đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương chu đáo; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có những kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt…

Công tác tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến chuyển biến rõ nét; các điển hình được nhân rộng. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp ngày càng được nâng cao chất lượng, thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu, tư vấn cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương. Hệ thống văn bản chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng từ huyện, thành phố, thị xã đến cơ sở được ban hành kịp thời, dần được hoàn chỉnh và phát huy có hiệu quả. Đối tượng khen thưởng tập trung ưu tiên cho công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động, sản xuất; công tác khen thưởng đảm bảo tính kịp thời, chính xác nên đã động viên khích lệ tinh thần các cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu được biểu dương kịp thời, có sức lan tỏa lớn trong địa phương cấp huyện và tỉnh và toàn quốc, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị đã bầu, suy tôn các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2023, kết quả: Huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới được suy tôn đề đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Hội nghị cũng đã giới thiệu huyện Minh Hóa làm Trưởng Cụm và huyện Tuyên Hóa làm Phó Trưởng Cụm năm 2024; đồng thời tổ chức ký kết giao ước nội dung thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024./.

                                                               Phạm Trung Kiên

Các tin khác