KHỐI THI ĐUA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ PHÍA BẮC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 23/01/2024, Khối Thi đua các Quỹ Tín dụng Nhân dân (Quỹ TDND) cơ sở phía Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, thực hiện kế hoạch trong bối cảnh kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; chính sách tài chính, tín dụng diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến hoạt động các Quỹ TDND nhưng với tinh thần “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nỗ lực thi đua cao nhất nên kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị trong Khối đều tăng trưởng khá. Tính đến ngày 31/12/2022, đã kết nạp thêm 2.673 thành viên, đưa tổng số thành viên  là 30.413 thành viên, tăng 9,6 % so với cuối năm 2022; tổng nguồn vốn đạt 4.309 tỷ đồng, tăng 17,%; các đơn vị có nguồn vốn hoạt động lớn là Vạn Trạch, Nhân Trạch và Đại Trạch; cơ cấu sử dụng vốn của các quỹ được duy trì hợp lý, đến 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay đạt 3.334 tỷ đồng, tăng 374 tỷ đồng so với cuối năm trước. Bình quân dư nợ cho vay đạt 370,4 tỷ đồng/quỹ; chất lượng tín dụng của các quỹ tốt, với tỷ lệ nợ xấu thấp, chiếm 0,25% tổng dư nợ. Cả 9/9 đơn vị hoạt động kinh doanh đều có lợi nhuận, với tổng thu nhập toàn khối đạt 367 tỷ đồng, tổng lợi nhuận là 43 tỷ đồng; các đơn vị trong khối đều thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, trích đóng BHXH, BHYT theo quy định và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục hưởng ứng tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các đợt thi đua đặc biệt do UBND tỉnh và ngành Ngân hàng phát động. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nâng cao thu nhập cho người lao động; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sự gắn bó và tăng cường tính liên kết giữa các đơn vị trong Khối Thi đua. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các Quỹ TDND có sức lan tỏa lớn trong tỉnh và toàn xã hội như: Quỹ TDND Vạn Trạch được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân thuộc Khối Thi đua các Quỹ TDND cơ sở phía Bắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

Các đơn vị thuộc Khối thi đua Quỹ TDND cơ sở phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị đã tiến hành bình chọn, suy tôn Quỹ TDND Nhân Trạch xếp thứ Nhất, Quỹ TDND Nông trường Việt Trung xếp thứ Nhì và các Quỹ TDND: Quảng Thuận, Bắc Trạch xếp thứ ba trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023; thống nhất giới thiệu Quỹ TDND Đại Trạch làm Trưởng Khối và Quỹ TDND Quảng Thuận làm Phó trưởng Khối năm 2024; đồng thời phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức ký kết giao ước thi đua, trong đó trọng tâm là quyết tâm thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh và ngành Ngân hàng tổ chức phát động./.

                                                                         Phạm Tung Kiên

Các tin khác