HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1090/KH-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh do đồng chí Phan Ngọc Lâm, Phó giám đốc Sở Nội vụ, làm trưởng đoàn, thành viên là các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác tham mưu CCHC. Theo kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh năm 2023, kiểm tra tại10 đơn vị, địa phương (Sở Tư pháp, Sở Lao động TB&XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thủy, Thị xã Ba Đồn).

 

Tại các đơn vị, địa phương Đoàn đã tiến hành kiểm tra 7 nội dung của công tác CCHC bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách công vụ, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử.

 

Qua kiểm tra cho thấy  các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; ban hành kịp thời, các nhiệm vụ và giải pháp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính; kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức kiểm tra và hướng dẫn ở thực hiện ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trình độ chuyên môn cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn theo quy định. Cơ bản các sở, ngành, địa phương bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp tốt tại Bộ phận một cửa; đầu tư trang thiết bị để phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân theo hướng hiện đại và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương đồng bộ theo hướng hiện đại. Các thủ tục hành chính được rà soát, cập nhật, bổ sung và niêm yết công khai, cụ thể tại Bộ phận một cửa theo đúng quy định. Hầu hết việc giải quyết hồ sơ được thực hiện giải quyết đúng quy định, tỷ lệ trao đổi và xử lý văn bản dưới dạng điện tử đạt yêu cầu.

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, trọng tâm là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo, dịch vụ Bưu chính công ích, thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt được áp dụng ở nhiều cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định của cấp trên để nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức.

 Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, không để hồ sơ của người dân chậm muộn, cán bộ, công chức phải thực hiện xin lỗi người dân nếu để xảy ra chậm, muộn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả, nỗ lực các đơn vị, địa phương đạt được trong công tác cải cách hành chính, công vụ, thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

         

Bên cạnh các kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra các hạn chế trong công tác cải cách hành chính, công vụ; kiểm soát thủ tục hành chính. Một số đơn vị chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu kiểm chứng phục vụ đoàn kiểm tra, một số báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra thiếu, rất ít các số liệu gây khó khăn trong quá trình tổng. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo thực thi nhiệm vụ còn chưa đầy đủ, chưa đảm bảo nội dung; thực hiện một số nhiệm vụ do cấp trên giao còn quá hạn; tỷ lệ sử dụng chữ ký số và phát hành văn bản ký số của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên phần mềm quản lý văn bản còn thấp; tỷ lệ số hoá thủ tục hành chính các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường..., tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp.

         

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương, trên cơ sở những ưu điểm cần phát huy, nhân rộng đồng thời cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch có lộ trình khắc phục các hạn chếtrong năm 2023. Các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Hy vọng với những ưu điểm, mô hình trong cải cách hành chính sẽ góp phần cải thiện các chỉ số cải cách hành chính như mục tiêu của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025.

 

Một số hình ảnh tại đợt kiểm tra CCHC tại các cơ quan, dơn vị, địa phương

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Bố Trạch

Đoàn kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn kiểm tra tại Sở Tư pháp

Đoàn kiểm tra CCHC tại Sở lao động Thương binh & Xã hội

Kiểm tra hướng dẫn giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của UBND xã Bắc Trạch.

Kiểm tra công tác CCHC tại UBND thành phố Đồng Hới

         

                                                                                            Tin ảnh: Như Ý

Phó Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ

 

Các tin khác