HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 17/5/2024, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Lê Vĩnh Thế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

 

Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh.

 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tiến hành thảo luận, thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Bình; phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ giúp tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tạo giá trị mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Theo đó, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh ngay sau kỳ họp khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch của Chính phủ; chủ động xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xử lý tài sản công… để có thể triển khai ngay khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc sắp xếp; đồng thời quan tâm và tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương này. 

Nghị quyết 180/NQ-HĐND

Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế


 

Các tin khác