Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/5/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá các Chỉ số CCHC năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh đặt vấn đề tại hội nghị

 

Năm 2023, Chỉ số CCHC (PAR INDEX) đạt 86,06 điểm, tăng 2,47 điểm, xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2022; Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) đạt 83%, tăng 2,57%, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 02 bậc so với năm 2022; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đạt 41,6/80 điểm, xếp thứ 39/61 tỉnh, thành phố, giảm 1,16 điểm và giảm 14 bậc so với năm 2022; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) không nằm trong top 30 tỉnh, thành phố của cả nước.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, cung cấp dịch vụ công; khắc phục hạn chế, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp...

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương để đôn đốc thực hiện, không được chậm trễ

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực tham mưu cho tỉnh trong công tác CCHC thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả xếp loại các Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số PCI những năm qua cải thiện khá chậm, một số Chỉ số có xu hướng giảm mạnh, đang ở nhóm thấp trong số 63 tỉnh, thành phố.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

 

Thời gian tới, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần đề ra giải pháp cụ thể để cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PCI ngay từ nay đến cuối năm 2024, trong đó tập trung rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương để đôn đốc thực hiện, không được chậm trễ; tham mưu tổ chức các diễn đàn đối thoại với người dân, doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; rà soát các văn bản mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương, trực tiếp là người đứng đầu phải kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức thường xuyên để xảy ra chậm trễ trong việc hẹn giải quyết thủ tục hành chính để chuyển đổi công tác; tập trung rà soát, sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh nhiều giải pháp hữu hiệu trong triển khai Đề án 06. Đặc biệt, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thường xuyên rà soát nhiệm vụ đã được phân công, đồng thời gắn trách nhiệm của mình với ngành, lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC, bảo đảm cải thiện nâng cao các Chỉ số...

 

Toàn cảnh hội nghị

 

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Quảng Bình)

Các tin khác