UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/4/2024, các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 tổ chức lấy ý kiến cử tri theo Công văn số 540/UBND-NCVX ngày 29/3/2024 và Công văn số 589/UBND-NCVX ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh.

UBND các xã, thị trấn đã thành lập 92 tổ lấy ý kiến cư tri tại 90 thôn của 15 xã, thị trấn để đảm bảo hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri trong ngày 14/4/2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Báo cáo nhanh từ phòng Nội vụ huyện, thị xã: các xã, thị trấn đã nghiêm túc, khẩn trương tổ chức việc lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định.

Một số hình ảnh việc tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các địa phương:

 

Đc Bí thư Đảng ủy xã phát biểu Khai mạc lấy ý kiến cử tri tại xã Lương Ninh - Quảng Ninh

Đc Bí thư Đảng ủy xã phát biểu Khai mạc lấy ý kiến cử tri tại xã Lương Ninh - Quảng Ninh

 

Lấy phiếu trực tiếp tại Hộ gia đình ở thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy- Ba Đồn

Lấy phiếu trực tiếp tại Hộ gia đình ở thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy- Ba Đồn

 

Lấy phiếu trực tiếp tại Hộ gia đình ở xã Lương Ninh, Quảng Ninh

 

Lấy ý kiến cử tri tập trung tại Thôn Sao Sa - Nam Trạch Bố Trạch

Lấy ý kiến cử tri tập trung tại Thôn Sao Sa - Nam Trạch Bố Trạch

 

Lấy ý kiến cử tri tập trung tại Thôn Trung Tiến - Phù Hóa - Quảng Trạch

Lấy ý kiến cử tri tập trung tại Thôn Trung Tiến - Phù Hóa - Quảng Trạch

 

Lấy ý kiến cử tri tập trung tại Thôn Trung Tiến - Phù Hóa Quảng Trạch

Lấy ý kiến cử tri tập trung tại Thôn Trung Tiến - Phù Hóa Quảng Trạch

 

Lấy ý kiến cử tri tập trung tại xã Hóa Phúc Minh Hóa

Lấy ý kiến cử tri tập trung tại xã Hóa Phúc Minh Hóa

 

Thôn Đông Thành - Nam Trạch Bố Trạch

Thôn Đông Thành - Nam Trạch Bố Trạch

 

Các tin khác