Danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính

 

1. NQ+37+BCT.pdf

2. KL+48.BCT.pdf

3. NQ+35+UBTVQH15

4. 3117.NQ.CP.pdf

5. QĐ 2514 UBND về KH sắp xếp của tỉnh Quảng Bình 

Các tin khác