Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Nội vụ, từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/ cá nhân tham gia

Thứ 2 (08/7)

Sáng:

- 7h30: Đ/c toàn dự Đại hội thi đua quyết thắng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đ/c Kiên- Phó CVP (Xe 73B-2179).

Chiều:

- 15h: Đ/c Toàn họp triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tại Sở Y tế.

- Phòng XDCQ và TCBC (Xe 73B-2179).

Thứ 3 (09/7)

Sáng:

- 8h: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/52024 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 tại Tỉnh ủy.

- Xe 73A-000.86; Xe 73B-2179.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Xe 73A-000.86

Thứ 4 (10/7)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan dự kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh tại UBND tỉnh (đến hết ngày 12/7).

- 7h30: Đ/c Lâm dự bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy của Sở (Hội trường tầng 6).

Xe 73A-000.86; Xe 73B-2179.

- Đội viên Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở Sở Nội vụ.

Chiều:

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số và Đề án 06 tại UBND tỉnh.

- Phòng CCHC (Xe 73B-2179)

Thứ 5 (11/7)

Sáng:

Xe 73A-000.86; Xe 73B-1666 (phục vụ họp HĐND tỉnh)

Chiều:

- 13h: Đ/c Toàn đi công tác tại tỉnh Nghệ An (đến hết ngày 12/7).

- Văn phòng Sở (Xe 73B-2179)

Thứ 6 (12/7)

Sáng:

Chiều:

Thứ 7 (13/7)

Chủ nhật (14/7)

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Các tin khác