Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Nội vụ, từ ngày 27/5 đến 02/6/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/ cá nhân

 tham gia

Thứ 2

(27/5)

Sáng:

- 9h: Đ/c Giám đốc làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ (phòng họp tầng 2).

- 7h30: Đ/c Lâm khai giảng Lớp chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh.

- 8h30: Đ/c Toàn làm việc với Sở Y tế.

- Lãnh đạo Ban Tôn giáo.

- Phòng CCHC (xe 73B-1666).

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

- 15h: Đ/c Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh ủy.

- 14h: Đ/c Lan làm việc với Sở Tư pháp (phòng họp tầng 2).

- Trưởng phòng TĐKT (xe 73A-000.86).

- Phòng QL VTLT và CTTN.

Thứ 3

(28/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Lâm dự khai giảng Lớp tập huấn công tác Tôn giáo tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên.

- 8h: Đ/c Toàn họp tại UBND tỉnh.

- 8h: Đ/c Lan kiểm tra công tác Văn thư - lưu trữ tại Chi cục Phát triển nông thôn.

- Xe 73A-000.86

- Xe 73B-2179

- Phòng QL VTLT và CTTN (xe 73B-1666).

Chiều:

- 14h: Đ/c Lan dự họp tại Sở Công thương.

- Xe 73B-1666

Thứ 4

 (29/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Toàn dự Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội biên phòng tại BCH Quân sự tỉnh.

- Xe 73B-2179

Chiều:

- 14h: Đ/c Toàn họp về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND tỉnh.

- Xe 73B-2179

Thứ 5

(30/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Lâm làm việc với Trường Chính trị tỉnh.

- Đ/c Toàn đi công tác tại thành phố Đà Nẵng (đến ngày 01/6).

- Phòng CCHC (xe 73B-1666)

- Phòng TĐKT (Xe 73B-2179)

Chiều:

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị tại Sở Tư pháp.

- Phòng CBCCVC (xe 73B-1666)

Thứ 6

(31/5)

Sáng:

-

-

Chiều:

- 17h: Đ/c Giám đốc dự khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh.

Xe 73A-000.86

Thứ 7 (01/6)

- 20h: Đ/c Toàn dự Tổng duyệt Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Bình hành trình khát vọng- phát triển” tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Xe 73B-2179

Chủ nhật (02/6):

- 19h30: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan dự Lễ Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh.

-

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

 

Các tin khác