Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Nội vụ, từ ngày 06/5 đến 12/5/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/ cá nhân

 tham gia

Thứ 2

(06/5)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Phòng XDCQ và TCBC (Xe 73A-000.86).

Thứ 3

(07/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2024.

- Xe 73A-000.86

Chiều:

- 14h: Đ/c Toàn họp Hội đồng xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tại UBND tỉnh.

- Xe 73B-2179

Thứ 4

 (08/5)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc dự họp tại Tỉnh ủy.

- 14h: Đ/c Toàn họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh tại UBND tỉnh.

- Xe 73A-000.86

- Xe 73B-2179

Thứ 5

(09/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (phòng họp tầng 2).

- 8h30: Đ/c Toàn họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 420 năm hình thành Quảng Bình tại UBND tỉnh.

- Trưởng các phòng: XDCQ và TCBC, CBCCVC, CCHC; Chánh VP, Chánh Thanh tra; đại diện Lãnh đạo Trung tâm LTLS.

- Xe 73B-2179

Chiều:

- 14h: Đ/c Toàn tham gia đoàn làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình tại tỉnh Quảng Trị.

Xe 73B-2179

Thứ 6

(10/5)

Sáng:

- 8h: Đ/c Giám đốc dự họp tại Tỉnh ủy (cả ngày).

- 8h: Đ/c Lâm đi công tác tại huyện Minh Hóa.

- Xe 73A-000.86

- Phòng CBCCVC (Xe 73B-1666)

Chiều:

- 14h: Đ/c Lan dự họp tại Tỉnh ủy

Xe 73B-1666

Thứ 7 (11/5)

-

-

Chủ nhật (12/5):

-

-

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Các tin khác