Thành lập Bệnh viện Mắt Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 07/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Mắt tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Mắt - Nội tiết thuộc Sở Y tế tỉnh.

Theo đó, Bệnh viện Mắt tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế tỉnh, là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt, phòng, chống mù lòa tại cộng đồng và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền. 

Bệnh viện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.

Bệnh viện Mắt tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc, 02 phòng chức năng (Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính) và 04 khoa chuyên môn (Khám bệnh - Cấp cứu, Điều trị tổng hợp, Dược - Vật tư, thiết bị y tế và Cận lâm sàng - Kiểm soát nhiễm khuẩn).

 

Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức, biên chế

 

Các tin khác