Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Nội vụ, từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

 tham gia

Thứ 2

(29/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Toàn thẩm định Đề án vị trí việc làm các sở, ngành (phòng họp tầng 2).

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

- 14h30: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lan đi cơ sở.

- Xe 73A-000.86

- Xe 73B-1666

Thứ 3

(30/01)

Sáng:

- 10h: Đ/c Lan dự làm việc tại UBND tỉnh.

- Xe 73B-1666

Chiều:

- 16h30: Đ/c Lâm tiếp đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn tại UBND tỉnh.

- 14h45: Đ/c Toàn dự Hội nghị Tổng kết công năm 2023 của Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xe 73B-1666

- Phòng TĐKT (xe 73B-2179)

Thứ 4

 (31/01)

Sáng:

- 8h: Lãnh đạo Sở họp cơ quan tháng 01 năm 2024 (phòng họp tầng 2).

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Chiều:

- Đ/c Lan đi cơ sở.

Xe 73B-1666.

Thứ 5

(01/02)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

-

Chiều:

- 16h: Đ/c Lâm gặp mặt, trao quà tết sum vầy cho đoàn viên.

14h: Đ/c Toàn dự họp Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tại UBND tỉnh.

- BCH Công đoàn, các đoàn viên được trao quà.

- Xe 73B-2179

Thứ 6

(02/02)

Sáng:

- 8h30: Đ/c Lan dự họp tại UBND tỉnh.

Xe 73B-1666

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm dự phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại UBND tỉnh.

- 14h: Đ/c Lan họp Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

- Phòng CCHC (xe 73A-000.86).

- Xe 73B-1666

Thứ 7 (03/02)

-

-

Chủ nhật (04/02):

-

-

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Các tin khác