Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Nội vụ, từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

 tham gia

Thứ 2

(22/01)

Sáng:

- 9h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8h: Đ/c Toàn thẩm định Đề án vị trí việc làm các sở, ngành (cả ngày) (phòng họp Trung tâm LTLS).

- Xe 73A-000.86

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

- 13h30: Hội ý Lãnh đạo Sở (phòng họp Trung tâm LTLS).

- 15h: Đ/c Giám đốc hội ý với Trưởng ban Ban Tôn giáo và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử (phòng họp Ban Tôn giáo).

- Chánh Văn phòng.

- Chánh Văn phòng.

Thứ 3

(23/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Toàn thẩm định Đề án vị trí việc làm các sở, ngành (phòng họp Trung tâm LTLS).

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

- 14h30: Đ/c Toàn dự Tổng kết Khối thi đua quỹ tín dụng nhân dân phía Bắc tại UBND xã Nhân Trạch.

- Phòng TĐKT (xe 73B-2179)

Thứ 4

 (24/01)

Sáng:

- 8h: Đ/c Toàn thẩm định Đề án vị trí việc làm các sở, ngành (cả ngày) (phòng họp Trung tâm LTLS).

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

Thứ 5

(25/01)

Sáng:

- 7h30: Hội ý Lãnh đạo Sở (phòng họp Ban Tôn giáo).

- 8h: Họp Đảng ủy Sở (phòng họp Ban Tôn giáo).

- 9h: Đ/c Giám đốc dự họp tại Tỉnh ủy.

- 8h: Đ/c Toàn thẩm định Đề án vị trí việc làm các sở, ngành (cả ngày) (phòng họp Trung tâm LTLS).

- Chánh Văn phòng.

- Đảng ủy viên.

- Đ/c Tuấn, Đ/c Trang - Phòng XDCQ và TCBC (xe 73A-000.86).

- Phòng XDCQ và TCBC.

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tại UBND tỉnh.

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

-

- Phòng CBCCVC (xe 73B-1666).

Thứ 6

(26/01)

Sáng:

- 8h30: Đ/c Toàn dự Hội nghị trực tuyến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- 9h: Đ/c Lan thăm, chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bố Trạch.

- Phòng TĐKT.

 

- Xe 73B-2179

Chiều:

- 14h: Đ/c Lâm dự Hội nghị tại Công đoàn Viên chức tỉnh.

- 14hĐ/c Toàn thẩm định Đề án vị trí việc làm các sở, ngành (phòng họp Trung tâm LTLS)

Phòng XDCQ và TCBC.

Thứ 7 (27/01)

-

-

Chủ nhật (28/01):

-

-

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Các tin khác