THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

SỞ NỘI VỤ QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 72 Ngô Quyền - phường Đồng Phú  - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822321
Email: snv@quangbinh.gov.vn
Website:  https://snv.quangbinh.gov.vn


THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Họ và tên: Trần Thế Vương
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc Sở - Người phát ngôn
Điện thoại: 0232. 3828568
Email: vuongtt.snv@quangbinh.gov.vn